Nominering til Healths 3R-pris

Kender du en ph.d.-studerende på Health, som aktivt har implementeret et eller flere af de 3 R’er i planlægningen eller udførslen af et dyreeksperimentelt forsøg? Så kan du nominere vedkommende til Healths 3R-pris 2024. Prisen er indstiftet for at skabe opmærksomhed om vigtigheden af de 3 R’er og den effekt, de har på forskningens kvalitet og understøttelsen af god forskningspraksis. De 3 R’er står for:

  • Replacement. Metoder som erstatter dyreforsøg med alternative metoder
  • Refinement. Metoder som minimerer dyrs lidelser i forsøg og øger deres trivsel
  • Reduction. Metoder som mindsker antallet af dyr, som bliver anvendt pr. forsøg.

Læs mere om, hvad 3R er:

Sådan nominerer du

Den nominerede skal have implementeret et eller flere af de 3 R’er i et forskningsprojekt. Det er vigtigt, at der er tale om en reel replacement, refinement eller reduction i et allerede planlagt dyreeksperimentelt forsøg. Forsøg, som ikke specifikt implementerer et af de 3 R’er, kommer ikke i betragtning. Det er desuden vigtigt, at implementeringen af 3R understøtter kvaliteten i projektet og det forskningsmæssige resultat.

Institutledere, relevant personale og ph.d.-studerende kan nominere en kandidat.  Send en beskrivelse af, hvordan den studerende har implementeret 3R i sit forskningsprojekt, og hvordan det har øget kvaliteten af det videnskabelige resultat.

Nomineringen sendes til Jakob Le Fèvre Harslund (jakob@biomed.au.dk) - skriv ”3R NOMINATION” i emnefeltet.

Deadline

Nomineringerne skal være modtaget senest fredag den 24. november 2023.

Udvælgelse

Modtageren af prisen vil blive valgt af Healths Dyrevelfærdsudvalg og udvælgelsen vil ske på baggrund af implementeringen af de 3 R’er.

Alle nominerede projekter, som opfylder 3R kriterierne og som er indsendt som et abstract til phd-dagen, vil blive tacked med AU 3R logoet.

Overrækkelse af 3R-prisen

Vinderen af 3R-prisen vil blive annonceret på Healths PhD Day, fredag den 19. januar 2024. Udover æren vil vinderen modtage 10.000 DKK.