Dyrefaciliteter

ved Aarhus Universitet

Velkommen

På AU arbejder mange forskere med eksperimentel forskning med dyr. Der findes derfor en række dyrefaciliteter på universitetet, såsom dyrestalde, operationsstuer, laboratorier med mere.

De forskellige dyrefaciliteter kan tilgås nedenfor.

Animal Welfare Policy

På AU har man udarbejdet en Animal Welfare Policy, som beskriver retningslinjer og praksis for dyrevelfærd.
Læs AU's Animal Welfare Policy (pdf)

Dyrevelfærdsorganer

Der er nedsat udvalg på de to fakulteter, som har dyrefaciliteter: Health og Technical Sciences Udvalgene skal sikre kvalitet, koordinering og udvikling og skal fungere som dyrevelfærdsorgan på det pågældende fakultet.

Find flere informationer om dyrefaciliteterne på de enkelte institutter

Analyse af små molekyler

Bioanalytisk enhed på Retsmedicin tilbyder analyse af metabolitter og lægemidler i biologiske prøver: