Dyrefaciliteter

ved Aarhus Universitet

Velkommen

På Aarhus Universitet arbejder mange forskere med eksperimentel forskning med dyr. Der findes derfor en række dyrefaciliteter på universitetet, såsom dyrestalde, operationsstuer, laboratorier med mere.

De forskellige dyrefaciliteter kan tilgås nedenfor.

Animal Welfare Policy

På Aarhus Universitet har man udarbejdet en Animal Welfare Policy, som beskriver retningslinjer og praksis for dyrevelfærd.

Dyrevelfærdsorganer

Der er nedsat udvalg på de tre fakulteter, som har dyrefaciliteter. Health, Natural Sciences og Technical Sciences udvalgene skal sikre kvalitet, koordinering og udvikling og skal fungere som dyrevelfærdsorgan på det pågældende fakultet.

Find flere informationer om dyrefaciliteterne på de enkelte institutter