Dyrevelfærdsudvalg på Institut for Biologi

Udvalgets primære formål er at sikre god dyrevelfærd. Dette gælder både ved opstaldning, under videnskabelige studier og i den daglige drift af dyrestalden. Udvalget bistår med hjælp til ansøgninger om tilladelse til dyreforsøg og med rådgivning til opstaldning og pasning af eksotiske dyr. 

Institut for Biologi råder over en stor dyrestald hvor der er mulighed for at holde en række forskellige dyrearter. Med udgangspunkt i at undersøge basale funktioner hos en række fisk, padder og krybdyr er der mulighed for at opstalde dyr ved høje temperaturer og varierende luftfugtigheder sådan, at de individuelle arters behov kan tilfredsstilles på bedst mulige måde. Der er desuden et enestående akvarieanlæg med recirkulerende vand, hvor temperatur, ilt og andre kårfaktorer kan reguleres og monitoreres, hvorved der er mulighed for at opstalde både tropiske og lokale arter af fisk.

Pasningen af dyrene foretages af en dyrepasser med tilknyttede elever.  Alle brugere skal have gennemført et Felasa B kursus (dvs. et 30-timers kursus i dyreforsøgskundskab), og vi udbyder et særligt kursus med fokus på eksotiske arter, hvor der lægges vægt på forskelle i både bedøvelsesteknikker, smertebehandling og pasningskrav.


Medlemmer af dyrevelfærdsudvalget

Eksterne konsulenter

  • Dyrlæge Aage Olsen Alstrup ved Department of Clinical Medicine - Positron Emission Tomography Center, AU
  • Dyrlæge Mads Bertelsen, ZOO København