Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab

Ved Instituttet findes en række forsøgsfaciliteter og laboratorieplatforme.

Der findes faciliteter til:

  • fjerkræ
  • svin
  • kvæg

Derudover er der mulighed for at benytte intensive stalde og en økologisk husdyrplatform.

Mere information

Yderligere beskrivelse af dyrefaciliteterne ved Institut for Husdyrvidenskab findes på instituttets egen hjemmeside