Sikkerhed og arbejdsmiljø

Ved arbejde med farlige kemiske eller biologiske stoffer eller infektiøse agens i dyrestalden skal der udfyldes et skema med oplysninger om  risiko og forholdsregler ved arbejdet. Når farlige kemiske- eller biologiske stoffer eller  infektiøse agens indgives i dyr, vil disse stoffer eller metabolitter fra disse udskilles på dyrene eller burene. Dette kan udgøre en risiko for personalet, der skal håndtere dyr og bure. Endvidere kan det være forbundet med fare at indgive disse stoffer, såfremt der ikke tages forholdsregler.

Det er forskerens ansvar at der er udarbejdet  risikovurdering og APB og at disse dokumenter er tilstede ved forsøgets start.


SKEMA TIL RISIKO-VURDERING. Skemaet der skal udfyldes kan downloades som word fil her:

Udarbejdelse af  APB (arbejdspladsbrugsanvisning)  udføres via lwww.kiros.dk . For vejledning se nedenfor (miniguide).

Det kan være der allerede er en APB på stoffet (se nedenfor).

Hvis ikke er mest hensigtsmæssigt at man sender forespørgslen om udarbejdelse af APB til Karina Aakær Vestergaard Nielsen (karinavn@biomed.au.dk). Karina skal have følgende oplysninger: koncentration af stoffet i stam og brugsopløsning, samt datablad fra forhandleren. Hvis der er tale om blandinger skal alle stofferne angives og i hvilke koncentrationer de findes.

Der er krav om arbejdspladsbrugsanvisninger samt risikovurdering på farlige stoffer og produkter i henhold til følgende:

a) Stoffer og materialer, der opfylder kriterierne for klassificering som farlige efter Miljøministeriets regler. Det vil tit være stoffer som er mærket med fare-pictogram eller har R- og/eller H-sætninger.b) Stoffer og materialer, der er optaget med en grænseværdi i Arbejdstilsynets liste over grænseværdier for stoffer og materialer.

c) Materialer, der indeholder 1% eller derover (for gasformige materialer 0,2%) af et stof optaget med en grænseværdi i Arbejdstilsynets liste over grænseværdier for stoffer og materialer.

d) Materialer, der indeholder 1% eller derover (for gasformige materialer 0,2%) af et stof, der er klassificeret som sundhedsfarligt eller miljøfarligt efter Miljøministeriets regler om klassificering.

Er du I tvivl kontakt Lina Waldstrøm (tlf +45 871 67608  E-mail: lina.waldstrom@biomed.au.dk )

For udarbejdelse af APB er der en miniguide.

For at komme ind i KIROS benyttes password. Her kan man se om der allerede er udarbejdet APB på det pågældende stof.


For yderligere information kontakt dyrestaldens lokale sikkerhedsrepræsentant Karina Aakær Vestergaard Nielsen (karinavn@biomed.au.dk).

Personalet har allerede erfaring med arbejde med visse stoffer, kontakt evt. Karina Aakær Vestergaard Nielsen.