Projektplaner for forsøg og avl

Projektplaner:

Forsøg:

For at kunne starte et forskningsprojekt i dyrestaldene ved Biomedicin er det nødvendigt at udfylde en projektplan for forsøg. Formålet med projektplanen er, at dyrestalden kan danne sig et overblik over de vigtigste velfærdsmæssige problemstillinger, nødvendige ressourcer, plads i dyrestalden samt eventuelle arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssige udfordringer.  I projektaftalen beskrives hvilken dyreforsøgstilladelse forsøget hører under samt hvilke forskere, der er tilknyttet projektet. Den udfyldte projektplan medsendes ved bestilling af dyr til forsøg.

Skemaet findes her: Projektplan

Avl:

For at kunne starte et avlsprojekt eller avl af specifikke genotyper i dyrestaldene ved Biomedicin er det nødvendigt at udfylde en avlsplan for avlen. Formålet med avlsplanen er, at dyrestalden kan danne sig et overblik over de vigtigste velfærdsmæssige problemstillinger, eventuelle fænotyper samt plads til avlen i dyrestalden.

Skemaet findes her: Avlsplan

Anvendelse af biologiske agens og kemikalier:

Ved anvendelse af biologisk agens eller kemikalier skal der udarbejdes en biologisk eller kemisk arbejdspladsvurdering (APB) inden projektets start. Dette er en integreret del af projektaftalen. Se også afsnittet Dyreforsøg og Arbejdsmiljø.