Kurser i Dyreforsøgskundskab

PhD-kursus i Basal Dyreforsøgskundskab (J.nr. 100).

Der afholdes årligt to PhD-kurser i basal dyreforsøgskundskab ved Institut for Biomedicin.

Der er tale om EU-direktiv AD-kursus (EU-Direktivet), der giver deltagere, der har bestået kurset autorisation til at udføre dyreforsøg under en anden persons tilladelse. Kurset er en forudsætning for at få adgang til instituttets dyrestalde.

Kurserne afholdes i januar og i september/oktober og er af en uges varighed (40 timer).

Tilmelding til kurserne sker via Forskeruddannelsens hjemmeside:

https://service.health.au.dk/modules/Course/mypage/coursecalendar

For yderligere information, præcise datoer og tilmelding kontakt Forskeruddannelsens sekretariat: annette@au.dk

 


PhD-kursus i Udvidet Dyreforsøgskundskab (J.nr. 116).

Der afholdes årligt et kursus i udvidet dyreforsøgskundskab ved Institut for Biomedicin.

Der er tale om et kursus, der giver deltagere, der har bestået dette kursus samt det basale kursus (se ovenfor) autorisation til selvstændigt at planlægge og udføre dyreforsøg efter opnåelse af tilladelse til udførelse af dyreforsøg hos Dyreforsøgstilsynet under Miljø- og Fødevareministeriet (se bekendtgørelse om dyreforsøg). Dette kursus svarer til et ABD-kursus (EU-Direktivet) og er målrettet forskere, der skal arbejde med gnavere som forsøgsdyr.

Kurset afholdes 1 gang årligt og er af en uges varighed (40 timer). 

Tilmelding til kurserne sker via Forskeruddannelsens hjemmeside:

https://service.health.au.dk/modules/Course/mypage/coursecalendar

For yderligere information og tilmelding kontakt Forskeruddannelsens sekretariat: annette@au.dk


 

Valgfag for molekylærmedicinstuderende.

Kurset er et valgfag for molekylærmedicinstuderende. Kurset afvikles i første del af forårssemesteret (februar-marts) og afsluttes med en skriftlig eksamen.

Kurset er et EU-direktiv  AD-kursus (EU-Direktivet), der giver deltagere, som har bestået kurset autorisation til at at udføre dyreforsøg under en anden persons tilladelse. Kurset er en forudsætning for at få adgang til instituttets dyrestalde.  

Kurset administreres af uddannelseskordinator Pia Larsen (pila@au.dk). Kursusbeskrivelse ses her.

For yderligere information kontakt dyrlægerne ved Institut for Biomedicin:  

Dyrlæge Thea Thougaard Johansen (tjo@biomed.au.dk) eller Jakob Harslund (jakob@biomed.au.dk).