Kurser i Dyreforsøgskundskab

PhD-kursus i Basal Dyreforsøgskundskab (J.nr. 100).

Der afholdes årligt to PhD-kurser i basal dyreforsøgskundskab ved Institut for Biomedicin.

Der er tale om EU-direktiv AD-kursus (EU-Direktivet), der giver deltagere, der har bestået kurset autorisation til at udføre dyreforsøg under en anden persons tilladelse. Kurset er en forudsætning for at få adgang til instituttets dyrestalde.

Kurserne afholdes i uge 2 (januar) og i uge 35 (august) og er af en uges varighed (40 timer).

Tilmelding til kurserne sker via Forskeruddannelsens hjemmeside:

https://service.health.au.dk/modules/Course/mypage/coursecalendar

For yderligere information og tilmelding kontakt Forskeruddannelsens sekretariat: annette@au.dk


PhD-kursus i Udvidet Dyreforsøgskundskab (J.nr. 116).

Der afholdes årligt et kursus i udvidet dyreforsøgskundskab ved Institut for Biomedicin.

Der er tale om et kursus, der giver deltagere, der har bestået dette kursus samt det basale kursus (se ovenfor) autorisation til selvstændigt at planlægge og udføre dyreforsøg efter opnåelse af tilladelse til udførelse af dyreforsøg hos Dyreforsøgstilsynet under Miljø- og Fødevareministeriet (se bekendtgørelse om dyreforsøg). Dette kursus svarer til et ABD-kursus (EU-Direktivet) og er målrettet forskere, der skal arbejde med gnavere som forsøgsdyr.

Kurset afholdes i uge 9 (februar/marts) og er af en uges varighed (40 timer). 

Tilmelding til kurserne sker via Forskeruddannelsens hjemmeside:

https://service.health.au.dk/modules/Course/mypage/coursecalendar

For yderligere information og tilmelding kontakt Forskeruddannelsens sekretariat: annette@au.dk


Bachelor kursus for medicinstuderende.

Introduktion til biomedicinsk forskningsteknologi.

Kurset er et valgfag for medicinstuderende, der omfatter praktisk laboratoriearbejde med molekylærbiologiske teknikker samt dyreforsøgskundskab, med teori og praksis. Kurset afvikles i de første tre uger af juni måned og afsluttes med en skriftlig eksamen, samt mundtlig aflevering af en projektopgave.

Kurset er et EU-direktiv  AD-kursus (EU-Direktivet), der giver deltagere, som har bestået kurset autorisation til at at udføre dyreforsøg under en anden persons tilladelse. Kurset er en forudsætning for at få adgang til instituttets dyrestalde.

Kurset administreres af uddannelseskordinator Ulla Schmidt (us@au.dk ). Kursusbeskrivelse ses her.

For yderligere information kontakt dyrlægerne ved Institut for Biomedicin:

Dyrlæge Thea Thougaard Johansen (tjo@biomed.au.dk) eller lektor, dyrlæge Frederik Dagnæs-Hansen (fdh@biomed.au.dk)

eller lektor Peder Søndergaard Madsen (pm@biomed.au.dk) vedrørende den molekylær- og proteinkemiske del af kurset.


Valgfag for molekylærmedicinstuderende.

Kurset er et valgfag for molekylærmedicinstuderende. Kurset afvikles i første del af forårssemesteret (februar-marts) og afsluttes med en skriftlig eksamen.

Kurset er et EU-direktiv  AD-kursus (EU-Direktivet), der giver deltagere, som har bestået kurset autorisation til at at udføre dyreforsøg under en anden persons tilladelse. Kurset er en forudsætning for at få adgang til instituttets dyrestalde.  

Kurset administreres af uddannelseskordinator Pia Larsen (pila@au.dk). Kursusbeskrivelse ses her.

For yderligere information kontakt dyrlægerne ved Institut for Biomedicin:  

Dyrlæge Thea Thougaard Johansen (tjo@biomed.au.dk) eller lektor, dyrlæge Frederik Dagnæs-Hansen (fdh@biomed.au.dk)