Dyreforsøg og arbejdsmiljø

Dyreforsøg og arbejdsmiljø

For at sikre et sikkert arbejdsmiljø, skal en række retningslinjer overholdes, når der arbejdes med dyreforsøg. Arbejdsmiljøgruppen på Biomedicins  dyrestalde skal altid kontaktes inden anvendelse af radioaktive stoffer, biologiske agens eller sundhedsfarlige stoffer. Arbejdsmiljøgruppen skal også kontaktes ved andre spørgsmål vedr. arbejdsmiljøet.

Arbejdsmiljøgruppe:
Leder af dyrestalden Jakob Harslund, email jakob@biomed.au.dk
Dyrepasser Karina Aakær Vestergaard Nielsen, karinavn@biomed.au.dk 


Forebyggelse af allergi:
Adgang til dyrestalden er kun mulig igennem adgang,  hvor der skiftes fodtøj. Der anvendes altid handsker, når forsøgsdyr håndteres. Det anbefales, at personer med allergi eller overfølsomhed bærer en maske. Hænderne vaskes altid, inden man forlader dyreafdelingen.

Anvendelse af radioaktive stoffer:
Anvendelse af radioaktive stoffer er kun tilladt i godkendte rum. Aftalen om anvendelse af radioaktive stoffer indgås med ledelsen og arbejdsmiljøgruppen i dyrestaldene ved Biomedicin

Anvendelse af biologisk agens:
I Biomedicins  dyrestalde findes flere klasse 2 laboratorier, hvor forsøgsdyr må behandles med klasse 2 biologisk agens. Aftalen om anvendelse af biologiske agens indgås med ledelsen og arbejdsmiljøgruppen i dyrestaldene ved Biomedicin. Der udarbejdes en biologisk APB, inden arbejdet påbegyndes. Arbejde med mikroorganismer i risikogruppe 2, 3 eller 4 skal meldes til Arbejdstilsynet senest 30 dage, før arbejdet påbegyndes. Arbejdstilsynet skal ikke godkende arbejdet, men vil gennemgå og kvittere for anmeldelsen.

Anvendelse af sundhedsfarlige stoffer:
Anvendelsen af sundhedsfarlige stoffer, som carcinogener, toksiske stoffer, kræftceller og andre cellelinjer indgås med ledelsen og arbejdsmiljøgruppen i dyrestaldene ved Biomedicin. Det afklares i hvert enkelt tilfælde, hvilke foranstaltninger der skal iværksættes for at kunne anvende sundhedsfarlige stoffer på en forsvarlig måde. Der udarbejdes en kemisk APB (arbejdspladsbrugsanvisning) inden arbejdet påbegyndes.

Mærkning af stoffer:
Alle stoffer der anvendes i dyrestaldene ved Biomedicin skal være mærket med stofnavn, brugernavn og dato for anvendelse. Herudover skal stoffer været faremærket hvis dette er relevant. Efter projektets afslutning skal brugerne selv fjerne og bortskaffe stoffer.