Bestilling af dyr

Bestilling af dyr:

Alle forsøgsdyr skal bestilles via email: animalorders@biomed.au.dk og følgende rekvisition anvendes

Ved bestilling fra godkendte leverandører er 1 uges leveringstid og 1 uges akklimatisering.

Forsøgsdyr kan ikke bestilles, før der foreligger de nødvendige tilladelser.

Dyr fra ikke godkendt leverandør kræver som regel mere tid, før forsøget kan påbegyndes. Ved bestilling fra andre leverandører eller fra andre institutioner må der påregnes 1-6 uger for levering, karantæne og akklimatisering, inden forsøget kan påbegyndes.
Forsøgsdyr, som importeres fra ikke godkendt leverandør, placeres i karantæne, og bliver først frigivet efter sundhedskontrol for specifikke patogener. Omkostninger herfor viderefaktureres til forskeren.

Opstaldning af forsøgsdyr:
Forsøgsdyr må kun opstaldes i klassificerede områder på Dyrestaldene. Forsøgsdyr må ikke flyttes uden for Dyrestaldene. En undtagelse er dyr til aflivning og in-vitro forsøg og dyr der flyttes til satellitstalde. Al flytning aftales med dyrestaldspersonalet inden. Dyr, der har været flyttet fra Dyrestaldene, må ikke re-introduceres pga. smitterisiko.

Sundhedskontrol af forsøgsdyr:
I dyrestaldene foretages to gange årligt en generel sundhedskontrol af mus og rotter ved stikprøver i besætningen. Der indgår serologiske, bakteriologiske og parasitologiske undersøgelser i den rutinemæssige sundhedskontrol. Der kan udarbejdes en sundhedsrapport efter hver undersøgelse. Yderligere udføres undersøgelse efter fund af selvdøde dyr og forekomst af sygdom. Forskere vil blive orienteret om forekomst af sygdom i deres forsøgsdyr.

Transport af forsøgsdyr:
Forsendelse af forsøgsdyr til andre institutioner er kun mulig efter aftale med den veterinære ledelse, som er ansvarlig for udfyldelse af eksportcertifikater. Forsøgsdyr må kun forsendes i dertil egnede transportkasser. Dyr til aflivning og til in-vitro forsøg må kun transporteres i dertil egnede og mærkede transportkasser.