DYREFACILITETER

V. Institut for Biomedicin

Dyrefaciliteterne ved Institut for Biomedicin består af en større stald, placeret i Skou-bygningen, hvor der er en lukket barriere til fremstilling og avl af indavlede og genetisk modificerede mus.

Derudover er der i Skou-bygningen en standardbarriere som indeholder muse- og rottestalde samt mindre satellitstalde placeret i anatomi- og fysiologibygningerne. Staldene har en fælles driftsleder, der sørger for den overordnede koordination samt en faglig leder, der er dyrlæge. 


Der er fælles retningslinjer for arbejdet i staldene. For at kunne benytte faciliteterne, skal brugerne have sat sig nøje ind i disse.

At arbejde med levende forsøgsdyr forudsætter, at man har gennemgået et 30-timers kursus i dyreforsøgskundskab, ligesom det er obligatorisk at have gennemgået reglerne for adgang og færdsel i dyrefaciliteterne med staldpersonalet.

En folder der beskriver de basale retningslinjer kan downloades her.

 

For at logge på faciliteten skal man være godkendt som bruger og/eller have ansættelse ved Institut for Biomedicin.

Anmodning om brugernavn og password