Dyrevelfærdsudvalg på Health

Formålet med udvalgets arbejde er at sikre sammenhæng på tværs af fakultetets dyrestalde, der er organiseret under henholdsvis Institut for Biomedicin og Institut for Klinisk Medicin med henblik på at sikre høj standard for dyreforsøg ved Health.

Dyrevelfærdsudvalget koordinerer og følger den overordnede drift og udvikling på området i dialog med forskere, medarbejdere i dyrestaldene, Dyreforsøgstilsynet m.fl.

Den samlede opgaveløsning skal sikre et solidt fundament og gode rammer for dyreforsøg på Health.

Udvalget har følgende overordnede opgaver:

  • Sikre høj kvalitet af driften
  • Sikre høj grad af koordinering
  • Sikre udvikling af området
  • Fungere som dyrevelfærdsorgan for Health Aarhus Universitet og dermed i henhold til bekendtgørelsen om dyreforsøg

Kommissorium for Dyrevelfærdsudvalget.

Kravene til opbygning og funktion af dyrevelfærdsorganer er defineret i bekendtgørelsen om dyreforsøg kapitel 9.

 

Health’s organisation vedrørende dyrestalde og dyreforsøg er:

 

Eksempler på emner behandlet i udvalg

   

Medlemmer

Repræsentanter for det videnskabelige personale

Jens Georg Leipziger

Professor
M
H bygn. 1160, 227
P +4587167731
P +4560202760

Anders Nykjær

Professor
M
H bygn. 1171, 225
P +4587167812
P +4528992384

Charlotte Brandt Sørensen

Lektor
M
P +4578459052
P +4586205275

Gregers Wegener

Professor
M
H bygn. 14J.1, 82
P +4578471112
P +4551717403

Repræsentanter for driftsledere

Institutledere

Lægperson

Observatør

Hanne Johansen

Rådgiver
M
H bygn. 1265, 222
P +4561269808
P +4561269808