Dyrevelfærdsudvalg på Institut for Bioscience

Udvalgets primære formål er at sikre god dyrevelfærd. Dette gælder både ved opstaldning, under videnskabelige studier og i den daglige drift af dyrestalden. Udvalget bistår med hjælp til ansøgninger om tilladelse til dyreforsøg ved ST og med rådgivning til opstaldning og pasning af eksotiske dyr. 


Medlemmer af dyrevelfærdsudvalget

Formand

Tobias Wang

Professor
M
P +4551377737

Medlemmer

Eksterne konsulenter

  • Dyrlæge Aage Olsen Alstrup ved Department of Clinical Medicine - Positron Emission Tomography Center, AU
  • Dyrlæge Mads Bertelsen, ZOO København