Dyrevelfærdsorgan på Institut for Husdyrvidenskab

Formål

Dyrevelfærdsorganets overordnede formål er at rådgive om, orientere om og bidrage til forsøgsdyrenes velfærd og sikre brugen af de 3 R’er (replacement (erstatning), reduction (begrænsning), refinement (forfinelse)). Yderligere skal organet fastlægge interne driftsprocedurer mht. overvågning, rapportering og opfølgning vedr. velfærden hos forsøgsdyrene.

 

Velfærdsorganet har følgende opgaver:

  • Rådgive om spørgsmål vedrørende dyrenes velfærd i forbindelse med erhvervelse, opstaldning, pasning og anvendelse
  • Rådgive om anvendelsen af principperne erstatning, begrænsning og forfinelse (3R)
  • Orientere om den tekniske og videnskabelige udvikling inden for erstatning, begrænsning og forfinelse (3R)
  • Fastlægge og ajourføre interne driftsprocedurer med hensyn til overvågning, rapportering og opfølgning vedrørende velfærden for de dyr, der huses eller anvendes i institutionen
  • Følge udviklingen og resultater af projekter under hensyntagen til virkningen på de anvendte dyr og identificere og rådgive om faktorer, der yderligere kan bidrage til erstatning, begrænsning og forfinelse (3R)
  • Rådgive om planer for, hvordan dyr, der skal genhuses eller sættes tilbage i et habitat eller produktionssystem, der er passende for arten, rehabiliteres, herunder socialiseres

Medlemmer af Dyrevelfærdsorganet for perioden 1/2-2015 til 30/1-2017

Formand

Mette S. Herskin

Seniorforsker
M
H bygn. K27, 3217
P +4587157945
P +4550502969